PROIZVODNI PROGRAM
NOVE TVORNICE PREČISTAČA

OSNOVNI PROIZVODNI PROGRAM
- Prečistači vazduha
- Prečistači ulja
- Prečistači goriva
- Filteri vazduha
- Filteri ulja
- Filteri goriva
- Separatori ulja
- Predprečistači vazduha
- Sakupljači prašine
- Zaštitnie kape
- Hladnjaci ulja
- Pojedinačne pozicije za motore i vozila
- Ostali proizvodi za opštu upotrebu

Prečistači vazduha


Prečistači ulja


Prečistači goriva


Filteri vazduha, ulja i goriva


Separatori ulja


Predprečistači vazduha


Hladnjaci uljaOstali proizvodi za opštu upotrebu

- Meljara za voće


- Ormarić za prvu pomoć


- Sječka za meso
USLUGE
Vršimo sve vrste usluga iz mašinsko prerađivačke oblasti jer posjedujemo:
1. Mašine za obradu metala sa skidanjem strugotine (strugovi, bušilice, glodalice, brusilice za ravno i okruglo brušenje...),
2. Mašine za obradu deformacijom (više od 20 hidrauličnih i ekscentar presa od 16 do 630 tona uključujući i presu za perforaciju lima, makaze za sječenje lima do 10 mm, uređaji za savijanje...),
3. Uređaje za zavarivanje (CO2, autogeno, elektro, elektrootporno-šavno i tačkasto, argon...),
4. Ostala razna oprema (labaratorijska oprema za ulazne komponente kao i funkcionalna ispitivanja, poluatomatska linija za farbanje, kao i razna specijalizovana oprema - plisirke za papir, peći za kaljenje i žarenje, itd).