Nova Tvornica Prečistača A.D. - Rogatica

Čime se bavimo

Proizvodni program:

  • kompleti prečistača i ulošci prečistača vazduha, ulja i goriva,
  • hladnjaci ulja, izduvni lonci, zaštitnekape,
  • separatori ulja, nosači motora...

Partneri